All Posts

Blog Posts

Published
Khái niệm Big Data là gì?
Khái niệm Big Data là gì?
December 9, 2021
Một Team Data thì cần những kĩ năng gì?
Một Team Data thì cần những kĩ năng gì?
December 9, 2021
Bạn có đang NGHIỆN "đốt tiền nấu leads"?
Bạn có đang NGHIỆN "đốt tiền nấu leads"?
December 9, 2021
Khung đánh giá về mức độ ứng dụng data trong Doanh nghiệp -  Data Maturity Model
Khung đánh giá về mức độ ứng dụng data trong Doanh nghiệp - Data Maturity Model
December 8, 2021
Bắt đầu từ đâu: Số hoá - Ứng dụng số - Chuyển đổi số?
Bắt đầu từ đâu: Số hoá - Ứng dụng số - Chuyển đổi số?
December 3, 2021
Câu chuyện chuyển đổi số 5 năm của IKEA
Câu chuyện chuyển đổi số 5 năm của IKEA
December 3, 2021
Phần mềm trước hay dữ liệu trước?
Phần mềm trước hay dữ liệu trước?
December 2, 2021
Làm data là làm gì? Làm data có những bước nào?
Làm data là làm gì? Làm data có những bước nào?
December 2, 2021
Làm data bây giờ có những thuận lợi gì hơn hồi xưa không?
Làm data bây giờ có những thuận lợi gì hơn hồi xưa không?
December 2, 2021
Những rào cản hiện tại khi doanh nghiệp Việt Nam làm data?
Những rào cản hiện tại khi doanh nghiệp Việt Nam làm data?
December 2, 2021
Cách tiếp cận của doanh nghiệp khi bắt đầu làm data
Cách tiếp cận của doanh nghiệp khi bắt đầu làm data
December 2, 2021
Data MaturityĐăng báo
Doanh nghiệp cần thu thập và sử dụng dữ liệu như thế nào?
Doanh nghiệp cần thu thập và sử dụng dữ liệu như thế nào?
December 2, 2021
Data Maturity
Mức độ ứng dụng dữ liệu trong doanh nghiệp
Mức độ ứng dụng dữ liệu trong doanh nghiệp
August 10, 2021
Vanessa Phan
Data Maturity
Kinh nghiệm #workfromhome
Kinh nghiệm #workfromhome
April 11, 2021
Vanessa Phan
workfromhomeProductivity