All Posts

Blog Posts

Published
Bạn có đang NGHIỆN "đốt tiền nấu leads"?
Bạn có đang NGHIỆN "đốt tiền nấu leads"?
Dec 9, 2021
Bắt đầu từ đâu: Số hoá - Ứng dụng số - Chuyển đổi số?
Bắt đầu từ đâu: Số hoá - Ứng dụng số - Chuyển đổi số?
Dec 3, 2021
Câu chuyện chuyển đổi số 5 năm của IKEA
Câu chuyện chuyển đổi số 5 năm của IKEA
Dec 3, 2021
Phần mềm trước hay dữ liệu trước?
Phần mềm trước hay dữ liệu trước?
Dec 2, 2021
Làm data là làm gì? Làm data có những bước nào?
Làm data là làm gì? Làm data có những bước nào?
Dec 2, 2021
Doanh nghiệp cần thu thập và sử dụng dữ liệu như thế nào?
Doanh nghiệp cần thu thập và sử dụng dữ liệu như thế nào?
Dec 2, 2021
Data Maturity
Mức độ ứng dụng dữ liệu trong doanh nghiệp
Mức độ ứng dụng dữ liệu trong doanh nghiệp
Aug 10, 2021
Vanessa Phan
Data Maturity
Kinh nghiệm #workfromhome
Kinh nghiệm #workfromhome
Apr 11, 2021
Vanessa Phan
workfromhomeProductivity